Obraz z mikroskopowego badania żywej kropli krwi świadczący o obecności grzybów: